Hos mig får du tid…

Vid första besöket har vi 60 min till vårt förfogande för samtal, undersökning och genomgång av behandlingsplan och hemövningar.

Hur ofta vi kommer att ses och hur många gånger totalt, är helt beroende på problemens art, var i läknings/rehabiliteringsfasen du befinner dig samt hur tillåtande din livssituation är för att du ska kunna lyssna på kroppen och ta tid för ditt hemprogram. Din motivation och disciplin för att göra övningarna har givetvis också stor betydelse.

 

Behandlingen på både mottagningen och hemma kan innebära olika former av rörelseträning för att förbättra ledrörligheten och den muskulära genomblödningen och därigenom smärtlindring. Övningar för muskelstyrka, bålstabilitet, hållning, balans, avspänning, kroppsmedvetenhet och koordination kan också ingå. Jag använder mig också av manuella behandlingstekniker, värme och kyla samt TENS.

 

 

Rehabilitering är inte bara vad man gör utan också hur man gör det.

Här får du hjälp med att strukturera upp din träning och/eller vardag för att få balans mellan vila och aktivitet samt finna vilopositioner som är både avlastande och smärtlindrande.

Du får även ergonomisk rådgivning samt tips på hanteringsstrategier vid stressrelaterade besvär och/eller smärta.

 Min målsättning är att du med tiden har så mycket kunskap och så många verktyg att du inte behöver mig…