Fokus på ryttaren

En sjukgymnastisk/fysioterapeutisk undersökning och eventuell behandlingsperiod där vi fokuserar på din kropp utifrån ett ryttarperspektiv. Vi är alla skapta på olika sätt och varje ryttare har sina förutsättningar för ridning. Vissa faktorer kan vi inte förändra utan måste lära oss att förhålla oss till (såsom höftledernas placering och konstruktion), medan vi kan jobba med andra (muskler, koordination, hållning etc) så att vi blir bättre som ryttare samt att ridningen då blir mer hälsosam för oss.

Vi tittar på din ledrörlighet, musklernas längd, hållningsmuskulatur, liksidighet, koordinationsförmåga överkropp/underkropp, förmåga till avspänning och anspänning, ev smärtproblematik mm.

 

Undersökningen sker i en pedagogisk anda med fokus på att du ska få med dig kunskap och förståelse om din kropp samt förslag på förbättringsåtgärder i form av hemövningar med möjlighet till uppföljning. Vid önskemål fortsätter vi med sitsgenomgång och ridlektioner. Ergonomisk rådgivning för ett liv med hästar ingår även vid önskemål.