Föreläsningar

 

Pernilla håller regelbundet föreläsningar för föreningar, företag och andra grupper.

Föreläsningar med eller utan praktiska delar, skräddarsys efter behov och önskemål.

De senaste åren har Pernilla hållit föreläsningar/clinics om bl a:

  • Skadeprevention för idrottare (för idrottsföreningar/lag)
  • Stresshantering
  • Ergonomi och hållbarhet för hovslagare
  • Ergonomi och hållbarhet för hästfolk
  • Ergonomi och hållbarhet för ryttare
  • Kroppsmedvetenhet för ryttare
  • Ryggskola
  • Huvudvärksskola

Kontakta Pernilla om du vill ha mer information