RUM FÖR RÖRELSE

 Fysioterapi för ett liv i balans

Rum för rörelse är en privat fysioterapimottagning i Timmele som drivs av Pernilla Olausson, leg fysioterapeut sedan 1994