Vad är fysioterapi?

Fysioterapi är sedan 1 januari 2014 den nya benämningen på det som förut kallades för sjukgymnastik.

Fysioterapi är kunskapen om människan i rörelse och hur rörelse påverkar oss. Om människans förmåga att känna och använda sin kropp på ett optimalt sätt genom livet för att må så bra som möjligt.

Fysioterapi är också kunskapen om hur vi på bästa sätt kan förebygga, bibehålla, förbättra och återfå funktion och hälsa vid skador, smärttillstånd och sjukdomar.

 

 

 

 

 

Patienter som vänder sig hit kan ha besvär med bl a:

 • Muskelvärk
 • Ledvärk/artros
 • Ont i skinkan/ischias
 • Höftbesvär
 • Huvudvärk/migrän
 • Ryggbesvär
 • Nackbesvär/whiplash
 • Knäproblem
 • Svag hållning
 • Svaghet/tonusproblematik efter stroke/hjärnskada
 • Nervskador efter diskbråck eller operationer
 • Balansproblem
 • Neurologiska sjukdomar såsom MS, Parkinson m fl
 • Stress/utmattning
 • Idrottskador
 • Arbetsskador

Fysioterapi ur ett historiskt perspektiv

Den svenska fysioterapin (sjukgymnastiken) utvecklades under början av 1800-talet av Per Henrik Ling, även kallad den svenska gymnastikens fader. Rörelseträning och massage stod då i centrum med tillägg av fysikaliska behandlingar med värme, kyla och elektricitet.
Efter utbildning på Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet kunde man arbeta som både sjukgymnast och gymnastiklärare och från 1887 fick man en legitimation som sjukgymnast.
Idag är fysioterapiutbildningen en högskoleutbildning under minst 3 år (kandidatexamen) med möjlighet till fortsatta studier för att erhålla en magisterexamen.
Legitimation utfärdas enligt patientsäkerhetslagen och innebär en garanti för behörighet att utöva ett visst yrke med det ansvar och de skyldigheter det medför för den som är legitimerad.
En legitimerad fysioterapeut arbetar i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.